Terra d'handbol

Terra d'handbol

34.00

Enviament gratuït 24h (nacional)..Envío gratis en 24h (Nacionales)..Free shipping in Spain

Samarreta feta al Maresme ..Camiseta hecha en el Maresme (Catalunya)..T-shirt made in spain

Guia de talles .. Guía de tallas .. Size Guide

(Per talles S i XXL o samarretes de noia, podeu trucar a la nostra botiga DRACS: 635 74 49 62) .. (Para tallas S y XXL o camisetas de chica, llamar directamente a nuestra tienda DRACS: 635 74 49 62) .. (Size S and XXL, please call 686 59 75 45)

Esport de referència a Granollers i comarca. Pista rectangular de 40 metres de llarg i 20 metres d'ample. Àrea de porteria delimitada per una línia semicircular de 6 metres de radi. El punt de penal està format per una línia de 70 cm de longitud a 7 metres de la línia de fons. Cada equip el componen 14 jugadors, dels quals 7 són els que juguen a pista (6 de camp i un porter).. Tierra de balonmano. Pista rectangular de 40 metros de largo y 20 metros de ancho. Área de portería delimitada por una línea semicircular de 6 metros de radio. El punto de penalti está formado por una línea de 70 cm de longitud a 7 metros de la línea de fondo. Cada equipo lo componen 14 jugadores, de los que 7 son los que juegan en pista (6 de campo y un portero).. Handball field. Rectangular track 40 meters long and 20 meters wide. Goal area delimited by a semicircular line of 6 meters of radius. The penalty point is formed by a line of 70 cm long and 7 meters from the bottom line. Each team consists of 14 players, of which 7 are the ones playing on the court (6 field and a goalkeeper).

M:
Quantity:
....COMPRAR..COMPRAR..BUY....