Montseny

Montseny

34.00

Enviament gratuït 24h (nacional)..Envío gratis en 24h (Nacionales)..Free shipping in Spain

Samarreta feta al Maresme ..Camiseta hecha en el Maresme (Catalunya)..T-shirt made in spain

Guia de talles .. Guía de tallas .. Size Guide

(Per talles S i XXL o samarretes de noia, podeu trucar a la nostra botiga DRACS: 635 74 49 62) .. (Para tallas S y XXL o camisetas de chica, llamar directamente a nuestra tienda DRACS: 635 74 49 62) .. (Size S and XXL, please call 686 59 75 45)

El Montseny, reserva de la biosfera, és un mosaic de paisatges mediterranis i centreeuropeus situat al costat de grans conurbacions metropolitanes. La seva extraordinària biodiversitat i la petjada cultural que l'home hi ha deixat al llarg dels temps, constitueixen un valor universal que ha inspirat artistes, intel·lectuals i científics ..El Montseny, reserva de la biosfera, es un mosaico de paisajes mediterráneos y centroeuropeos situado junto a grandes conurbaciones metropolitanas. Su extraordinaria biodiversidad y la huella cultural que el hombre ha dejado a lo largo de los tiempos, constituyen un valor universal que ha inspirado artistas, intelectuales y científicos .. Montseny is a biosphere reserve, a mosaic of Mediterranean and Central European landscapes located next to large metropolitan conurbations. Its extraordinary biodiversity and the cultural footprint that man has left over time, constitute a universal value that has inspired artists, intellectuals and scientists.

M:
Quantity:
....COMPRAR..COMPRAR..BUY....