Cadires

Cadires

34.00

Enviament gratuït 24h (nacional)..Envío gratis en 24h (Nacionales)..Free shipping in Spain

Samarreta feta al Maresme ..Camiseta hecha en el Maresme (Catalunya)..T-shirt made in spain

Guia de talles .. Guía de tallas .. Size Guide

(Per talles S i XXL o samarretes de noia, podeu trucar a la nostra botiga DRACS: 635 74 49 62) .. (Para tallas S y XXL o camisetas de chica, llamar directamente a nuestra tienda DRACS: 635 74 49 62) .. (Size S and XXL, please call 686 59 75 45)

A Granollers els botiguers deixen cada matí cadires de boga al carrer convidant a la conversa, a prendre la fresca en temps de calor i guaitar el joc dels més petits. A banda de recuperar el vell costum de treure les cadires al carrer per xerrar amb el veïnat, la idea d’aquest projecte és recuperar la ciutat per les persones sota el lema “seu, guaita i fes-la petar”.. En Granollers los comerciantes dejan cada mañana sillas de enea en la calle invitando a la conversación, a tomar el fresco en tiempo de calor y mirar el juego de los más pequeños. Aparte de recuperar la vieja costumbre de sacar las sillas a la calle para charlar con el vecindario, la idea de este proyecto es recuperar la ciudad para las personas bajo el lema "siéntate, mira y dale a la charla".. In Granollers, shopkeepers leave chairs on the streets inviting the people to conversation, to take the fresh air and watch the game of the little ones. Apart from recovering the old habit of leaving the chairs in the street to chat with the neighbors, the idea of this project is to recover the city for people under the slogan "sit, look and conversate"

SIZE:
Quantity:
....COMPRAR..COMPRAR..BUY....