Enviaments

 

....

Terminis de lliurament

Els articles comprats a la botiga en línia de IAIOS s'envien per missatger urgent. Els terminis de lliurament són els següents:
• Nacionals: 1-2 dies laborables.
• Comunitat Europea: 7 dies laborables.
• Fora de la Comunitat Europea: sota comanda.


Les comandes es preparen en el moment en que el pagament ha estat confirmat i en el següent horari: Dilluns a Divendres de 9:00 a 16:00 h. Les comandes realitzades fora d'aquest horari es prepararan el dia laborable següent. No es realitzen enviaments dissabtes, diumenges ni festius. A l'hora de realitzar la comanda, si estàs fora de la Unió Europea tingues en compte que ets responsable del pagament dels impostos de duanes locals.
 

Despeses d'enviament

El cost de cada enviament serà calculat automàticament i detallat en el moment de confirmar la compra perquè l'aprovi sempre el client abans de confirmar el pagament i dependrà principalment del destí i de la grandària o pes del paquet. Les tarifes aplicables són:


• Nacional: Gratuït
• Balears, Canàries, Ceuta i Melilla: de 3 a 5 €
• Europa: Consultar a info@iaios.com
• Resta del món: Contacta a l equip de IAIOS
Un cop realitzada la comanda, t'enviarem un email amb la confirmació de la comanda.

..

Plazos de entrega

Los artículos comprados en la tienda online de IAIOS se envían por mensajero urgente. Los plazos de entrega son los siguientes:
• Nacionales: 1-2 días laborables.
• Comunidad Europea: 7 días laborables.
• Fuera de la Comunidad Europea: bajo pedido.


Los pedidos se preparan en el momento en que el pago ha sido confirmado y en el siguiente horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 h. Los pedidos realizados fuera de este horario se prepararán el día laborable siguiente. No se realizan envíos sábados, domingos ni festivos. A la hora de realizar el pedido, si estás fuera de la Unión Europea ten en cuenta que eres responsable del pago de los impuestos de aduanas locales.
 

Gastos de envío

El coste de cada envío será calculado automáticamente y detallado en el momento de confirmar la compra para su aprobación del cliente antes de confirmar el pago y dependerá principalmente del destino y del tamaño o peso del paquete. Las tarifas aplicables son:


• Nacional: Gratuito
• Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla: de 3 a 5 €
• Europa: Consultar a info@iaios.com
• Resto del mundo: Contacta al equipo de IAIOS

Una vez realizado el pedido, te enviaremos un email con la confirmación del pedido.

..

Delivery deadlines

Items purchased at IAIOS online store are sent by urgent messenger. Delivery times are as follows:
• National: 1-2 business days.
• European Community: 7 business days.
• Outside the European Community: upon request.


Orders are prepared at the time the payment has been confirmed and in the following schedule: Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Orders placed outside of this schedule will be prepared on the next working day. No shipments are made on Saturdays, Sundays or holidays. At the time of placing the order, if you are outside the European Union, be aware that you are responsible for paying local customs taxes.
 

Shipping costs

The cost of each shipment will be automatically calculated and detailed at the time of confirming the purchase so that the customer always approves it before confirming the payment and will depend mainly on the destination and the size or weight of the package. The applicable rates are:


• National: Free
• Balearic, Canary Islands, Ceuta and Melilla: from € 3 to € 5
• Europe: Consult info@iaios.com
• Rest of the world: Contact the IAIOS team

Once the order has been made, we will send you an email with the confirmation of the order.

....