Catàleg Catalunya Ecodisseny

El Catàleg d’ecodisseny és un recull de diferents casos de productes i serveis sostenibles que es dissenyen, produeixen i/o ofereixen a Catalunya. Tots aquests exemples mostren la voluntat d’innovació del teixit empresarial català vers la meta de l’economia circular. L’objectiu d’aquest Catàleg és donar a conèixer les iniciatives que realitzen les empreses i professionals de Catalunya per oferir millors productes i serveis incorporant la sostenibilitat com un element diferenciador i de competitivitat. Les empreses i professionals que apareixen en aquest Catàleg es caracteritzen perquè integren la sostenibilitat en la seva pròpia visió. A més, apliquen diferents eines per a la millora dels seus productes o serveis, com ara les eines per la gestió i comunicació d’aspectes ambientals (com els sistemes de gestió ambiental i/o etiquetes ecològiques), les eines per a l’avaluació ambiental (com l’anàlisi de cicle de vida o altres metodologies d’avaluació qualitatives), i les eines per a la innovació ambiental (com l’ecodisseny, el disseny pel reciclatge o l’enginyeria sostenible). El Catàleg d’ecodisseny, que en aquesta segona edició inclou una cinquentena de casos, es concep amb la idea que esdevingui un document viu que es pugui actualitzar periòdicament per afegir nous casos i experiències.

Descarregar

IAIOSComment